Logo Výskar Bratislava

Výškové práce Bratislava


Čistiace a umývacie práce vo výškách Čistiace a umývacie práce vo výškách Rekonštrukčné a pokrývacie práce Rekonštrukčné a pokrývacie práce Montážne a demontážne práce Montážne a demontážne práce Maliarske a natieračské práce Maliarske a natieračské práce Búracie práce <br>vo výškach Búracie práce
vo výškach
Návrh a montáž reklám Návrh a montáž reklám Prerezávanie korún stromov Prerezávanie korún stromov Siete a hroty<br>proti holubom Siete a hroty
proti holubom
Iné činnosti Iné činnosti Priemyselné čistenie Priemyselné čistenie Špárovanie Špárovanie spacer
 

Čistiace a umývacie práce vo výškách

čistenie hál a priemyselných objektov, čistenie omietkových a presklených fasád, okien výškových budov, zimných záhrad, výťahových šachiet, sklenených striech,...

Rekonštrukčné a pokrývacie práce

komplexná sanácia poškodených častí fasád a striech, výmeny klampiarskych prvkov, inštalácia zvodov, odkvapov, hromozvodov, tmelenie dilatačných špár panelových budov, rekonštrukcie balkónov,...

Montážne a demontážne práce

montáž a demontáž externých nerezovohliníkových komínov, klimatizácií, satelitov, antén, reklamných plôch,...

Maliarske a natieračské práce

nátery fasád, priemyselných hál, komínov, technologických zariadení, oceľových konštrukcii, nádrží, mostov,...

Búracie práce vo výškach

demolačné práce rôznych stavebných objektov

Návrh a montáž reklám

Zabezpečujeme montáž a demontáž reklamných plachiet, log a reklamných nápisov na fasádach, stĺpoch, megaboardoch.

Prerezávanie korún stromov

Prerezávenie korún stromov. Výrub stromov. Jedná sa hlavne o výrub a opiľovanie v miestach kde hrozí nebezpečenstvo poškodenia zdravia alebo majetku padajúcim orezom. Orezávanie horolezeckou technikou spočíva v tom že každá odpílená časť je bezpečne dopravená na zem pomocou lán. Tým pádom nedochádza ....

Siete a hrotyproti holubom

Montáž hrotov proti holubom, montáž sietí proti holubom a návrhy riešení.

Iné činnosti

odstraňovanie nebezpečnej námrazy a snehu z budov,video dokumentácia stavu objektov, horolezecké kaskadérske práce vo filmoch a divadle čistenie a sieťovanie skalných svahov,...

Priemyselné čistenie

Vo svojej ponuke má firma aj špeciálne čistiace práce zamerané na udržovanie čistoty v prevádzkových priestoroch priemyselných objektov, skladov, na zložitých technologických zariadeniach atď. Podľa typu dohodnutého technologického postupu - suchý spôsob, mokrý spôsob alebo ich vzájomná kombinácia sú pri samotnej realizácii prác použité rôzne typy čistiacich strojov Pri suchom čistení ....

Špárovanie

spacer
footer