Logo Výskar Bratislava

O spoločnosti

Vítame Vás na stránke www.VYSKAR.sk
Naša spoločnosť AMALKER GROUP, s.r.o. sa špecializuje na vykonávanie VÝŠKOVÝCH PRÁC. Ponúkame komplexnú VÝŠKOVÚ SPRÁVU BUDOV. Realizujeme nielen práce  z lán pomocou horolezeckej techniky ale aj využitie hydraulických vysokozdvižných plošín a prenosných rebríkov. Práve možnosť použitia viacerých metód nám umožňuje navrhnúť nášmu klientovi optimálne riešenie.
Spolupráca s klientom
Nechajte si poradiť ZDARMA. Stačí ak nám zavoláte alebo napíšete e-mail. Naši pracovníci Vám na základe podrobnej obhliadky ponúknu riešenie Vášho problému. Podľa vašich požiadaviek vypracujú ponuku zahrňujúcu pracovný postup, výber materiálov, cenovú kalkuláciu a ďalšie podmienky spolupráce.
Bezpečnosť
Všetci naši zamestnanci absolvujú pravidelne previerky a školenia odbornej spôsobilostiv zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb., ktoré sú podmienkou k oprávneniu vykonávania všetkých prác, ktoré realizujeme. Pri práci z lana používame systém dvoch lán (pracovné a bezpečnostné). Ich kotvenie zabezpečujeme tak, aby sa pri zaťažení a pri práci nepoškodili objekty ani zariadenia. Priestory, nad ktorými sa pracuje, zaisťujeme v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. tak, aby nedošlo k ohrozeniu pracovníkov a iných osôb
Garancie
Spoločnosť AMALKER GROUP, s.r.o. zodpovedá:
  • za kvalitu, všeobecnú a odbornú správnosť poskytovaných služieb, za dodržiavanie právnych predpisov a noriem pri vykonávaní prác vo výškach
  • za škody na majetku vzniknuté konaním zamestnancov (osôb v pracovnom alebo obdobnom pomere k spoločnosti) alebo tretích osôb, poskytujúcich služby na základe splnomocnenia spoločnosti alebo porušením právnych predpisov a noriem pre poskytovanie prác vo výškach
  • za dodržiavanie vnútorných pokynov a smerníc, stanovujúcich prevádzkovo-technické a bezpečnostné podmienky pohybu zamestnancov v priestoroch a na zariadeniach zákazníka
  • za technické vybavenie svojich zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach

   Ak máte záujem o využitie našich služieb, neváhajte a kontaktuje nás. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.
footer