Logo Výskar Bratislava

Prerezávanie korún stromov

Prerezávenie korún stromov. Výrub stromov.  Jedná sa hlavne o výrub a opiľovanie v miestach kde hrozí nebezpečenstvo poškodenia zdravia alebo majetku padajúcim orezom. Orezávanie horolezeckou technikou spočíva v tom že každá odpílená časť je bezpečne dopravená na zem pomocou lán. Tým pádom nedochádza k nebezpečentvu poškodenia majetku alebo zdravia.Príkladom sú stromy nad budovami alebo stromy v cintorínoch prípadne iné.

« spät
footer